Sari la conținut

Politica de confidentialitate

Prima pagină » Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.zagato-inmatriculari.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile prevazute mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, www.zagato-inmatriculari.ro  dispozitive de tip smartphone, tabletă, etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Politica de utilizare Cookie,  Politica de Confidențialitate, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.zagato-inmatriculari.ro.

Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor)., firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului nostru și achiziționării serviciilor firmei.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Politica de utilizare Cookie,  Politica de Confidențialitate și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, declarati expres si neechivoc faptul ca acceptati ca datele cu caracter personal ce va privesc sa fie prelucrate de firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL.


SCOPURILE PENTRU CARE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.zagato-inmatriculari.ro .

Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.zagato-inmatriculari.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică.

Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor firmei SC ZAGATO INMATRICULARI SRL, transmiterea de newslettere (buletine informative).

Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.zagato-inmatriculari.ro ),  îmbunătățirea calității serviciilor prin activitatea desfășurată în cadrul firmei.

În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.


CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.zagato-inmatriculari.ro:– nume, prenume, telefon, adresa e-mail, firma/loc munca, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar, precum și data la care a fost folosit website-ul: www.zagato-inmatriculari.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies;

Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.

Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, pe website-ul www.zagato-inmatriculari.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică:– nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de corespondenta, dupa caz.

Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor firmei SC ZAGATO INMATRICULARI SRL, transmiterea de newslettere (buletine informative), – nume și prenume, telefon, e-mail, firma/loc munca.

Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL, îmbunătățirea calității serviciilor prestate:– nume, prenume, telefon, e-mail, firma/loc munca, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, doar pentru situațiile în care se deplaseaza la sediul clientului.

În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRLsă realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea firmei SC ZAGATO INMATRICULARI SRL de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.


CUI DEZVĂLUIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai firmei SC ZAGATO INMATRICULARI SRL (cum este cazul companiilor cu care firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL. se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plati / bancare sau alte servicii), inclusiv entitati care asistă firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciti, asiguratori, autoritati publice (Autoritatea Nationala de Supraveghere, Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), în baza si în limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același segment cu firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL, precum si dvs. ca persoane vizate în contextul exercitarii dreptului dvs. de acces.

Datele înregistrate de firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor firmei.

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

 • furnizarea informatiilor referitoare la prelucrarea efectuata de firma, la cerere și în mod gratuit, in conditiile art.12, confirmarea ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate de către noi, precum și detalii în legătură cu această procesare.
 • informarea si accesul la date, in conditiile art.13 si 14.
 • dreptul de acces, in conditiile art.15.
 • dreptul la rectificare, in conditiile art.16.
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in conditiile art.17.
 • dreptul la restricționarea prelucrării, in conditiile art.18.
 • dreptul de a fi informat cu privire la destinatarii cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal pentru orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate dacă solicitati acest lucru, in conditiile art.19.
 • dreptul la portabilitatea datelor, in conditiile art. 20.
 • dreptul la opozitie, in conditiile art.21.
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce va privesc sau va afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, in conditiile art.22.
 • posibilitatea de a se restricționa, printr-o măsură legislativă domeniul de aplicare al obligațiilor și al drepturilor prevăzute la articolele 12-22 și 34, precum și la articolul 5 din RGPD, in conditiile art.23.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL SRL la adresa zagatoinmatriculari@gmail.com ori prin accesarea formularului de contact din site-ul firmei sau ne puteți scrie la adresa de poștă: soseaua Drumul Garii nr 11-13, scara 2, apt 18, Dobroesti, Jud Ilfov.

 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, potrivit art.77.
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere, potrivit art.78.
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator, potrivit art.79.
 • dreptul la despăgubiri, potrivit art.82.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL (prin accesarea formularului de contact din site-ul firmei sau la adresa poștală: soseaua Drumul Garii nr 11-13, scara 2, apt 18, Dobroesti, Jud Ilfov sau de e-mail: zagatoinmatriculari@gmail.com, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastra va fi înaintată către departamentul specializat al firmei SC ZAGATO INMATRICULARI SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.


PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI

Firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul firmei www.zagato-inmatriculari.ro , ori participarea la concursuri sau campanii ale firmei, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL , numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere aspectele precizate mai sus.


DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 din RGPD. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului formular cerere, durata prelucrării datelor este de 2 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață.


RESPONSABIL PROTECTIE DATE

Va informam ca la nivelul firmei noastre a fost desemnat Responsabilul Protectie date, conform prevederilor art.37 – 39 din RGPD, datele de contact ale acestuia fiind:

Banuta Florinel

0731.724.528

banuta.zagato@gmail.com

Pentru orice nelamuriri, cereri sau clarificari in materia sau in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa apelati cu incredere la experienta si serviciile acestuia.


ALTE INFORMAȚII

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate pot fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, firma SC ZAGATO INMATRICULARI SRL nu își asumă nicio responsabilitate.