Sari la conținut

Înmatriculare

Bun venit la Zagato-Inmatriculari, site-ul nostru dedicat serviciilor de înmatriculare auto în București si Ilfov! Suntem aici pentru a vă ghida pas cu pas prin procesul de înmatriculare auto și pentru a vă oferi toate informațiile de care aveți nevoie cu privire la actele necesare și documentele implicate. Oferim servicii complete de înmatriculare auto, inclusiv toate acte necesare pentru înmatriculare auto, indiferent dacă este vorba despre un autovehicul nou sau second hand cumparat din Romania sau strainatate

Înmatriculări Auto / Acte Necesare

Indiferent dacă doriți să înmatriculați un autovehicul nou sau second hand, cunoașterea actelor necesare pentru înmatriculare auto este esențială. La noi, veți găsi o listă completă a actelor auto necesare pentru a vă asigura că totul decurge fără probleme.

Înmatriculări Auto în București si Ilfov

Dacă locuiți în București sau în împrejurimi, vă oferim servicii specializate de înmatriculare auto în București. Cu experiența noastră extinsă și cunoștințele noastre despre DRPCIV Pipera, vă putem ajuta să înmatriculați mașina într-un timp foarte scurt.

Cât mă costă înmatricularea auto ?

Suntem conștienți de importanța unei politici de prețuri corecte și transparente. Vă punem la dispoziție informații detaliate despre costurile și tarifele implicate în procesul de înmatriculare auto astfel incat preturile sunt fixe si nu sufera modificari. De retinut ca plata se face la final in baza facturii.

Pachetul 1 – Inmatriculare definitivă în urma achizitiei de pe piata interna (autovehicul second-hand din România) – 399lei

Daca colaborati cu noi, aveti mai jos descrisi toti pasii necesari inmatricularii fara a necesita nicio deplasare din partea dvs la pretul de 399lei

 1. ridicare documente de la adresa sau sediul dvs in baza unui contract de prestari servicii;
 2. pregatirea documentelor pentru depunere;
 3. inscrierea in evidenta DITL/ Taxe si Impozite a autovehiculului;
 4. efectuarea platilor pentru taxa pentru talon, placute etc.;
 5. depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare la sediul DRPCIV;
 6. livrarea documentelor la adresa sau sediul dvs impreuna cu factura.

Plata se face la final in baza facturii!

In cazul in care doriti informatiile necesare inmatricularii personal, aveti mai jos toti pasii. Din experienta, va spunem ca procedura de inscriere la DITL/Taxe si impozite si DRPCIV va rapeste minim 3 zile de alergat cu documente prin oras, de stat la cozi de minim 4-6 ore impreuna cu nervii aferenti birocratiei.

1) Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, datele acesteia se vor înscrie în cuprinsul cererii;

2) Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei.

4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

6) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local;

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

7) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

8) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

9) Certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar;

10) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, inclusiv în situația în care combinația numărului de înmatriculare a fost păstrată de fostul proprietar. Acestea se restituie pe loc solicitantului, când se transferă automat noului proprietar, precum și în situația în care fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

11) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. Acestea se restituie pe loc solicitantului numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

12) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, sau a cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior) Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului (vezi lista conturi – unitati teritoriale) sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

Pachetul 2 – Inmatriculare provizorie / Numere rosii – 249lei

Daca colaborati cu noi, aveti mai jos descrisi toti pasii necesari fara a necesita nicio deplasare din partea dvs la pretul de 249lei

 1. ridicare documente de la adresa sau sediul dvs in baza unui contract de prestari servicii;
 2. pregatirea documentelor pentru depunere;
 3. efectuarea platilor pentru taxa placute(40lei) si autorizatie (13 lei)
 4. depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor la sediul DRPCIV;
 5. livrarea documentelor la adresa sau sediul dvs impreuna cu factura.

Plata se face la final in baza facturii!

In cazul in care doriti informatiile necesare inmatricularii personal, aveti mai jos toti pasii. Din experienta, va spunem ca aceasta procedura va rapeste minim 1 zi de alergat cu documente prin oras, de stat la cozi de minim 4-6 ore impreuna cu nervii aferenti birocratiei.

 1. Cererea solicitantului;
 2. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
 3. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;
 4. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie.

În lipsa acestor documente, autorizarea provizorie pentru circulație se va efectua pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăși data la care expiră asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie.

5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

6. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu. Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului (vezi lista conturi – unitati teritoriale) sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

7. Copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele achiziţionate din afara UE, pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile.

Pachetul 3 – Inmatriculare definitiva autoturism nou din Romania – 449lei

Daca colaborati cu noi, aveti mai jos descrisi toti pasii necesari inmatricularii fara a necesita nicio deplasare din partea dvs la pretul de 449lei

 1. ridicare documente de la adresa sau sediul dvs in baza unui contract de prestari servicii;
 2. pregatirea documentelor pentru depunere;
 3. inscrierea in evidenta DITL/ Taxe si Impozite a autovehiculului;
 4. efectuarea platilor pentru taxa pentru talon, placute etc.;
 5. depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare la sediul DRPCIV;
 6. livrarea documentelor la adresa sau sediul dvs impreuna cu factura.

Plata se face la final in baza facturii!

In cazul in care doriti informatiile necesare inmatricularii personal, aveti mai jos toti pasii. Din experienta, va spunem ca procedura de inscriere la DITL/Taxe si impozite si DRPCIV va rapeste minim 3 zile de alergat cu documente prin oras, de stat la cozi de minim 4-6 ore impreuna cu nervii aferenti birocratiei.

1) Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, datele acesteia se vor înscrie în cuprinsul cererii;

2) Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale;

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei.

4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.

5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

6) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local;

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

7) În cazul vehiculelor achiziționate dintr-un stat membru UE, dacă persoana care solicită înmatricularea acestuia este și cea care a realizat achiziția intracomunitară și nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), aceasta trebuie să depună, după caz:

– formularul “Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelului Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor “Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și “Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora;

SAU

– formularul “Certificat”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor “Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și “Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.

8) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

9) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia înmatriculării. Acestea se restituie pe loc solicitantului numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

10) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior). Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului (vezi lista conturi – unitati teritoriale) sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

Pachetul 4 – Inmatriculare definitiva autoturism second hand achizitionat din strainatate (UE) – 2499lei

Daca colaborati cu noi, aveti mai jos descrisi toti pasii necesari inmatricularii fara a necesita nicio deplasare din partea dvs la pretul de 2399lei

 1. ridicare documente de la adresa sau sediul dvs in baza unui contract de prestari servicii;
 2. pregatirea documentelor pentru depunere;
 3. emitere un set de numere provizorii/ numere rosii;
 4. traducerea documentelor ;
 5. efectuarea omologarii la RAROM cu masina;
 6. inscrierea in evidenta DITL/ Taxe si Impozite a autovehiculului;
 7. depunere si ridicare certificat tva de la ANAF;
 8. efectuarea platilor pentru taxa pentru talon, placute, RAR etc.;
 9. depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare la sediul DRPCIV;
 10. livrarea documentelor la adresa sau sediul dvs impreuna cu factura.

Pachetul include toate taxele aferente inmatricularii pentru autoturisme si moto in afara asigurarii RCA.

Plata se face la final in baza facturii!

In cazul in care doriti informatiile necesare inmatricularii personal, aveti mai jos toti pasii. Din experienta, va spunem ca procedura de inscriere la RAROM, DITL/Taxe si impozite, Traduceri acte, Anaf, DRPCIV va rapeste minim 7 zile de alergat cu documente prin oras, de stat la cozi de minim 4-6 ore impreuna cu nervii aferenti birocratiei.

1) Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, datele acesteia se vor înscrie în cuprinsul cererii;

2) Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale; 

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

4) Actul de identitate al solicitantului, în original.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

5) Procura specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local;

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

8) Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), aceasta trebuie să depună, după caz:

– formularul „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelului Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora;

SAU

– formularul „Certificat”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.

9) Cartea de identitate a vehiculului, în original;

10) Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

11) Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele străine cu numărul de înmatriculare;

12) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia înmatriculării. Acestea se restituie pe loc solicitantului numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

13) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

14) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior). Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului (vezi lista conturi – unitati teritoriale) sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

Pachetul 5 – Actualizare documente in urma schimbarii adresei domiciliului sau al sediului – 549lei

Daca colaborati cu noi, aveti mai jos descrisi toti pasii necesari fara a necesita nicio deplasare din partea dvs la pretul de 549lei

 1. ridicare documente de la adresa sau sediul dvs in baza unui contract de prestari servicii;
 2. pregatirea documentelor pentru depunere;
 3. efectuarea transferului din evidenta DITL/ Taxe si Impozite a autovehiculului de la vechea adresa;
 4. inscrierea in evidenta DITL/ Taxe si Impozite a autovehiculului la noua adresa;
 5. efectuarea platilor pentru taxa pentru talon, placute etc.;
 6. depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare la sediul DRPCIV;
 7. livrarea documentelor la adresa sau sediul dvs impreuna cu factura.

Plata se face la final in baza facturii!

In cazul in care doriti informatiile necesare inmatricularii personal, aveti mai jos toti pasii. Din experienta, va spunem ca aceasta procedura va rapeste minim 4 zile de alergat cu documente prin oras, de stat la cozi de minim 4-6 ore impreuna cu nervii aferenti birocratiei.

1) Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, datele acesteia se vor înscrie în cuprinsul cererii;

2) Solicitarea transferului dosarului de la fost adresa, la actuala adresa. Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei.

4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

7) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

8) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

9) Certificatul de înmatriculare anterior;

10) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, inclusiv în situația în care combinația numărului de înmatriculare a fost păstrată de fostul proprietar. Acestea se restituie pe loc solicitantului, când se transferă automat noului proprietar, precum și în situația în care fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

11) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. Acestea se restituie pe loc solicitantului numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

12) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, sau a cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior) Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului (vezi lista conturi – unitati teritoriale) sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

Pachetul 6 – Inmatriculare definitiva finalizare leasing – 449lei

Daca colaborati cu noi, aveti mai jos descrisi toti pasii necesari fara a necesita nicio deplasare din partea dvs la pretul de 449lei

 1. ridicare documente de la adresa sau sediul dvs in baza unui contract de prestari servicii;
 2. pregatirea documentelor pentru depunere;
 3. inscrierea in evidenta DITL/ Taxe si Impozite a autovehiculului;
 4. efectuarea platilor pentru taxa pentru talon, placute etc.;
 5. depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare la sediul DRPCIV;
 6. livrarea documentelor la adresa sau sediul dvs impreuna cu factura.

Plata se face la final in baza facturii!

In cazul in care doriti informatiile necesare inmatricularii personal, aveti mai jos toti pasii. Din experienta, va spunem ca aceasta procedura va rapeste minim 3 zile de alergat cu documente prin oras, de stat la cozi de minim 4-6 ore impreuna cu nervii aferenti birocratiei.

1) Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, datele acesteia se vor înscrie în cuprinsul cererii;

2) Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei.

4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

7) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

8) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

9) Certificatul de înmatriculare anterior;

10) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, inclusiv în situația în care combinația numărului de înmatriculare a fost păstrată de fostul proprietar. Acestea se restituie pe loc solicitantului, când se transferă automat noului proprietar, precum și în situația în care fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

11) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. Acestea se restituie pe loc solicitantului numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

12) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, sau a cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a nu

Pachetul 8 – Serviciul ITP – 449lei

Daca colaborati cu noi, aveti mai jos descrisi toti pasii necesari fara a necesita nicio deplasare din partea dvs la pretul de 499lei

 1. ridicare documente si autoturism de la adresa sau sediul dvs in baza unui contract de prestari servicii;
 2. pregatirea documentelor pentru depunere;
 3. prezentarea autovehiculului la statia ITP
 4. livrarea documentelor si autoturismul la adresa sau sediul dvs impreuna cu factura.

Plata se face la final in baza facturii

Alte servicii oferite
 1. Autenticitate RAR – 249lei
 2. Duplicat CIV (carte auto) – 249lei
 3. Duplicat Talon (certificat de inmatriculare) – 199lei
 4. Asigurare Raspundere Civila – RCA
 5. Inregistrare/inmatriculare mopede sau atv uri – 399lei