Sari la conținut

Acte necesare înmatriculare auto – ce trebuie să conțină dosarul în 2024

Dosarul cu acte necesare înmatriculare auto nu este diferit în 2024 față de anul trecut. Între o mașină adusă de afară și una din România costurile sunt mai mari cu aproximativ 200 de euro. Și anul acesta înmatricularea trebuie făcută în 30 de zile de la data cumpărării mașinii, altfel riscați o amendă de 2.900 de lei.

Contractul sau factura trebuie OBLIGATORIU ștampilate de fisc, altfel sunt nule. Fișa de înmatriculare a vehiculului nu mai este necesara în București nici pentru persoane fizice, nici pentru persoane juridice.

Daca colaborati cu noi, aveti mai jos descrisi toti pasii necesari fara a necesita nicio deplasare din partea dvs la pretul de 399lei

0736499969

 1. ridicare documente de la adresa sau sediul dvs in baza unui contract de prestari servicii;
 2. pregatirea documentelor pentru depunere;
 3. efectuarea transferului din evidenta DITL/ Taxe si Impozite a autovehiculului de la vechea adresa;
 4. inscrierea in evidenta DITL/ Taxe si Impozite a autovehiculului la noua adresa;
 5. efectuarea platilor pentru taxa pentru talon, placute etc.;
 6. depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare la sediul DRPCIV;
 7. livrarea documentelor la adresa sau sediul dvs impreuna cu factura.

Plata se face la final in baza facturii!

In cazul in care doriti informatiile necesare inmatricularii personal, aveti mai jos toti pasii. Din experienta, va spunem ca aceasta procedura va rapeste minim 4 zile de alergat cu documente prin oras, de stat la cozi de minim 4-6 ore impreuna cu nervii aferenti birocratiei.

Acte necesare înmatriculare auto 2024:

 • cerere de înmatriculare tipizat (este gratuită și o puteți descărca de pe Internet sau o găsiți la DRPCIV);
 • cartea de identitate a vehicului (original și copie);
 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate (talonul – original). ITP-ul trebuie să fie valabil (inspecția tehnică periodică);
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie; Acesta se numește Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport sau factură, în cazul companiilor. Trebuie ștampilat de ambele organisme fiscale de la vânzător și cumpărător.
 • actul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) cu numele noului proprietar (copie);
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (49 lei);
 • plăcuțele cu numărul de înmatriculare vechi, dacă vreți/trebuie să le schimbați (40 lei) sau dovada că fostul proprietar le-a rezervat;
 • certificatul de autenticitate emis de Registrul Auto Roman (original), cartea masinii și ITP – doar pentru mașinile aduse din străinătate – cost 610 lei;
 • documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine (original), precum și plăcuțele de tranzit sau dovada că mașina a fost adusă pe platformă;
 • dovada plății TVA pentru mașinile aduse din UE dacă autoturismul va fi înmatriculat de o firmă neplatitoare de TVA sau o persoană fizică – formularul „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”
 • dovada efectuării formalităților vamale de import – doar pentru mașini din afara UE
 • copie certificat de înregistrare a societății – pentru persoane juridice
 • împuternicire/delegație – chiar dacă actele sunt depuse de acționarul unic al societății

Contravaloarea certificatului de înmatriculare se poate achita prin Internet Banking (pentru confirmarea tranzacției este necesară o perioadă mai mare de 24 ore), virament bancar, mandat poștal, numerar la sucursalele BCR, beneficiar RA-APPS, CEC BANK și rețeaua de Stații de Plată SelfPay situate în supermarket-uri, mall-uri, magazine de proximitate, universități.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: codul numeric personal, numele și prenumele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, suma și tipul documentului pentru care se efectuează plata.

Ce acte sunt necesare în plus pentru mașinile aduse din străinătate

Pe site-ul Registrului Auto Român vă puteți programa online sau telefonic pentru obținerea certificatului de autenticitate. Tot aici veți face și ITP. Pentru București sunt două sedii, în Colentina și pe Calea Grivitei. Taxele sunt de 610 lei (costul include cartea masinii).

Actele mașinii din străinătate trebuiesc traduse și legalizate (cartea de identitate a vehicului și factura/contractul de vânzare-cumpărare).

După ce aveți toate actele la dosar trebuie să ajungeți la DRPCIV sau primăria din localitate să depuneți actele.

Vehicul achiziţionat din UE care a mai fost înmatriculat

1) Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, datele acesteia se vor înscrie în cuprinsul cererii;

2) Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice local

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

4) Actul de identitate al solicitantului, în original.

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local;

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

8) Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), aceasta trebuie să depună, după caz:

– formularul „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelului Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora;

SAU

– formularul „Certificat”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.

9) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

10) Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

11) Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele străine cu numărul de înmatriculare;

12) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia înmatriculării. Acestea se restituie pe loc solicitantului numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

13) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

14) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior). Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului (vezi lista conturi – unitati teritoriale) sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

Etichete: